Những dự án được thực hiện bởi METEK

img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY AKZONOBEL

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SAPPORO BEER

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SYNTHOMER

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY ORION VIỆT NAM

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SYNGENTA

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY KINH ĐÔ

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY YAKULT VIỆT NAM

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY DAIKIN VIỆT NAM

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SCHNEIDER VIỆT NAM

Xem Thêm
img

DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY CADIVI VIỆT NAM

Xem Thêm